Tidsplan

Forventet tidsplan for projektet

Overordnet tidsplan

 

  • 19. maj 2021 Der er afholdt online borgermøde. Debatfasen: 5. maj til og med 2. juni 2021.
  • sommer 2024 - Plandokumenter forventes færdig.

Aalborg Kommune udarbejder - ud fra fremsendte idéer og forslag til det offentliggjorte debatoplæg - ét samlet afgrænsningsnotat, som beskriver, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde. Bygherre udarbejder miljøkonsekvensrapporten. Aalborg Kommune udarbejder endvidere forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Miljøvurdering af planer og projekt samles i en miljørapport.

  • Efterår/vinter 2024 - Forventelig høringsfase af lokalplan og miljøkonsekvensrapport

Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger. Her kan berørte myndigheder, borgere, interesseorganisationer og andre interesserede komme med bemærkninger til projektet. Indenfor denne periode vil der desuden blive afholdt borgermøde.

  • Forår 2025 - Forventelig endelig politisk beslutning

Alle høringssvar samles og vurderes. Kommunalbestyrelsen tager endelig stilling til planerne om at opføre nye vindmøller og solcelleanlæg, og om der kan meddeles tilladelse til projektet.