Deltag i online borgermøde

Virtuelt borgermøde onsdag den 19. maj kl. 19:00-21:00

Grundet Covid-19-restriktioner afholdes borgermødet udelukkende digitalt. Alle er velkomne til at deltage i mødet, og der er ikke behov for tilmelding.

Du har nu mulighed for at deltage i debatten vedrørende den kommende planlægning for en energipark ved Nordjyllandsværket, Aalborg Portland og Aalborg Havn.

By- og Landskabsudvalget har på mødet den 29. april 2021 godkendt, at der igangsættes en fordebat for Energipark Aalborg, hvor alle har mulighed for at komme med ideer og bemærkninger.

Fordebatten gennemføres i perioden 5. maj til og med 7. juni 2021.

Du kan læse debatoplægget ved at klikke her.


Link til mødet kan findes på kommunens hjemmeside www.aalborg.dk.

Mødet starter kl. 19.00, men benyt gerne linket til at tilgå mødet 5-10 minutter før.

Mødet vil indeholde et oplæg og præsentation af projektet og planlægningen herfor. Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål i chatten.

Spørgsmål til debatoplæg rettes til:
Aalborg Kommune
Planlægger Peter Serup
Tlf. direkte: +45 25 20 22 40
Mail: peter.serup@aalborg.dk

Alle planer kan ses her:
Kommuneplantillæg: www.aalborgkommuneplan.dk
Lokalplaner: www.aalborg.dk/lokalplaner

Alternativt ved personlig henvendelse hos:
Bibliotekerne i Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby