Møde i By- og Landskabsudvalget

Uddrag af referat fra møde i By- og Landskabsudvalget den 10. december 2021

Punkt 5:

Godkendelse af opsamling på fordebat. Kommuneplantillæg og
miljøkonsekvensvurdering (VVM), Energipark Aalborg.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,

  • at der som en del af miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes alternativer med reducerede projekter i forhold til det ansøgte projekt.
  • at ovennævnte alternativer efterfølgende skal godkendes i By- og Landskabsudvalget.
  • at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan miljøkonsekvensvurdering og miljørapport (MV og VVM) for et område til vindmøller og solcelleanlæg Energipark Aalborg.

Beslutning:
Godkendt.

Ole Risager kan ikke godkende.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.